Skráning í
áfangapróf
Áfangapróf í
klassískri tónlist
Áfangapróf í
rytmískri tónlist
Um Prófanefnd
tónlistarskóla
Information
in english

Undirbúningur
áfangaprófs

Um störf
prófdómara

Framkvæmd
áfangaprófs
Einkunnagjöf og
prófskírteini
Prófreglur
Prófþættir í
hljóðfæraprófum
Viðmiðanir fyrir
einkunnagjöf á
hljóðfæraprófum
Tónfræðapróf

 

Viðmiðanir fyrir einkunnagjöf

Grunnpróf í einsöng

 

Tónverk af 15

 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Góð tilfinning fyrir hendingamótun og styrkleikabreytingum
 • Góð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Góð tilfinning fyrir hryn
 • Góður textaframburður
 • Sannfærandi hraðaval
14/15

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Allgott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Styrkleikabreytingar og hendingamótun greinileg
 • Allgóð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Allgóð tilfinning fyrir hryn
 • Allgóður textaframburður
 • Viðeigandi hraði og festa
12/13

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi inntónun, tónmyndun og mótun
 • Styrkleikabreytingar og hendingamótun merkjanleg
 • Viðunandi textaframburður
 • Viðeigandi hraði en full varkárt, stundum hikandi
 • Ekki nægileg nákvæmni
9/10/11

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun ábótavant
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Textaframburði ábótavant
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
6/7/8

 • Mikið um rangar nótur og hryn
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
 • Textaframburði áfátt
5

 • Verk ekki flutt
0

 

Söngæfingar af 15

Miðað er við að nemendur flytji hverja söngæfingu í nokkrum misháum tóntegundum.


 • Sannfærandi flutningur
 • Gott vald á inntónun, tónmótun, tónmyndum og sérhljóðum
 • Jöfn tóngæði á öllu raddsviðinu
 • Sýnir vítt styrkleikasvið
14/15

 • Öruggur flutningur
 • Smávægileg vandamál í inntónun, tónmótun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Alljöfn tóngæði á öllu raddsviðinu
 • Sýnir allvítt styrkleikasvið
12/13

 • Allöruggur flutningur
 • Greinilegir erfiðleikar í inntónun, tónmótun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Tóngæði ekki jöfn á öllu raddsviðinu
 • Takmarkaðar styrkleikabreytingar
 • Minniháttar ónákvæmni
9/10/11

 • Ófullnægjandi flutningur
 • Inntónun, tónmyndun, tónmótun og sérhljóðamyndun ábótavant
 • Greinileg mistök
 • Litlar andstæður í tónstyrk eða styrkleikabreytingar hafa áhrif á inntónun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Nokkrar söngæfingar virðast ekki nægilega vel undirbúnar
6/7/8

 • Nokkrar æfingar ekki sungnar
 • Inntónun, tónmyndun, tónmótun og sérhljóðamyndun áfátt
 • Engar tilraunir til styrkleikabreytinga eða styrkleikabreytingar hafa veruleg áhrif á inntónun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Undirbúningi ábótavant
 • Mikið um rangar nótur og hryn
5

 • Æfingar ekki sungnar
0

 

Val 
- Spuni, frumsamið verk eða eigin útsetning
af 10

 • Mjög góður heildarsvipur
 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning greinileg
 • Greinileg tilfinning fyrir framvindu, formi og jafnvægi
 • Sannfærandi tónsmíð eða útsetning
 • Greinilega frumlegt og óvænt að einhverju leyti
9/10

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning merkjanleg
 • Allgóð tilfinning fyrir framvindu, formi og jafnvægi
 • Allsannfærandi tónsmíð eða útsetning
 • Merkjanlega frumlegt og óvænt að einhverju leyti
7/8

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi tæknilegt öryggi
 • Varkárt og stundum hikandi
 • Viðunandi tilfinning fyrir framvindu, formi og jafnvægi
 • Viðunandi tónsmíð eða útsetning
6

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
 • Lítil tilfinning fyrir framvindu, formi og jafnvægi
4/5

 • Flæði og öryggi áfátt
 • Skortir tilfinningu fyrir framvindu og formi
2/3

 • Viðfangsefni ekki flutt
0

 

Val 
- Alþýðulag eða þjóðlag sungið undirleikslaust eftir eyra
- Lag í öðrum tónlistarstíl en í námskránni
- Eigið frumkvæði, frumleg og skapandi túlkun í flutningi lags að eigin vali
af 10

 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Góður textaframburður
 • Góð tilfinning fyrir hryn
 • Góð tilfinning fyrir hendingamótun og styrkleikabreytingum
 • Góð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Frumlegur og áhugaverður flutningur (ef við á)
9/10

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Allgott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Allgóður textaframburður
 • Allgóð tilfinning fyrir hryn
 • Styrkleikabreytingar og hendingamótun greinileg
 • Allgóð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Frumlegur og áhugaverður flutningur að einhverju marki (ef við á)
 • Greinileg og markviss tilraun til persónulegrar túlkunar, þó ekki alltaf sannfærandi (ef við á)
7/8

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðeigandi hraði en full varkárt, stundum hikandi
 • Persónuleg túlkun merkjanleg
 • Nær að halda áfram þrátt fyrir mistök
 • Viðunandi inntónun, tónmyndun og mótun
 • Viðunandi textaframburður
6

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
 • Áhugaverðum hugmyndum áfátt í flutningi (ef við á)
 • Skortur á persónulegri túlkun
 • Túlkun ekki áhugaverð
 • Inntónun, tónmyndun og mótun ábótavant
 • Textaframburði ábótavant
4/5

 • Flutningi ábótavant
 • Engar áhugaverðar hugmyndir í flutningi (ef við á)
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
 • Textaframburði áfátt
 • Mjög ónákvæmt (ef við á)
2/3

 • Lag ekki flutt
0

 

Óundirbúinn nótnalestur af 10

 • Sannfærandi flutningur
 • Viðeigandi hraði
 • Viðeigandi tónstyrkur og túlkun
 • Réttar nótur og hrynur
9/10

 • Oftast réttar nótur og hrynur
 • Stöðugur púls
7/8

 • Hikandi, þó yfirleitt réttar nótur og hrynur
 • Full varkárt en greinilegur púls
6

 • Skortur á tilfinningu fyrir tóntegund
 • Hendingamótun áfátt
 • Mikið um rangar nótur og/eða hryn
 • Skortur á stöðugum púlsi
4/5

 • Mjög mikið um rangar nótur og hryn
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
2/3

 • Verkefni ekki flutt
0

 

Heildarsvipur af 5

 • Framúrskarandi flutningur
 • Örugg og viðeigandi framkoma
 • Greinilega mjög vel undirbúið próf
5

 • Góður og markviss flutningur
 • Allörugg og að mestu viðeigandi framkoma
 • Greinilega vel undirbúið próf
4

 • Viðunandi flutningur
 • Viðunandi öryggi og framkoma
 • Verðskuldar að standast próf að undanskildu einu eða tveimur atriðum (nánar tilgreint)
3

 • Óöruggt og skortur á sannfærandi flutningi
 • Óviðunandi framkoma
 • Undirbúningi prófsins virðist áfátt
2

 • Óviðunandi flutningur
 • Frammistaða í flestum prófþáttum ófullnægjandi
 • Undirbúningur prófsins virðist ófullnægjandi
1

 

Síðast breytt 4. apríl 2009

 

Hljóðfæraleikur

Grunnpróf
Miðpróf
Framhaldspróf I
Framhaldspróf II

Einsöngur

Grunnpróf
Miðpróf
Framhaldspróf

 

Prófanefnd tónlistarskóla