Skráning í áfangapróf

Senda þarf Prófanefnd beiðnir um prófdæmingu nemenda og hafa verið útbúin viðeigandi eyðublöð fyrir þessar beiðnir. Vegna mismunandi prófkrafna eru sérstök eyðublöð fyrir skráningu í próf í sumum greinum.

Fylla skal viðkomandi eyðublað (Word-skjal) út í samræmi við form þess og senda Prófanefnd sem fylgiskjal í tölvupósti til nefndarinnar á profanefnd@profanefnd.is eigi síðar en þremur vikum fyrir áætlaðan prófdag.

Æskilegt er að senda í einu lagi (sama tölvupóstinum) prófblöð vegna þeirra nemenda sem skólinn vill að taki próf sama daginn. Til að auðvelda skipulagningu prófanna er einnig mikilvægt að skólinn sendi samtímis tillögu sína að röð prófanna og tímasetningu. Hér á síðunni eru yfirlitsblöð sem má nota í því skyni en skólinn getur einnig látið nauðsynlegar upplýsingar koma fram í tölvupóstinum eða með öðrum skriflegum hætti.

   Áfangapróf í rytmískri tónlist
Píanó, rafgítar og blásturs- og strokhljóðfæri:
Grunnpróf Miðpróf Framhaldspróf
 
Kontrabassi og rafbassi:
Grunnpróf Miðpróf Framhaldspróf
 
Trommusett:
Grunnpróf Miðpróf Framhaldspróf
 
Söngur:
Grunnpróf Miðpróf Framhaldspróf
 
Tónleikar:
Framhaldspróf
   Miðpróf í tónfræðagreinum

Vönduð útfylling á prófbeiðni flýtir frágangi prófanna. Mikilvægt er að kennitala og nafn próftaka sé rétt ritað. Kennitala skal vera á forminu 123456-7890.

Gætið einnig sérstaklega að heiti tónskálda og verka. Samræmi á að vera innan prófbeiðni (og helst í öllum prófbeiðnum frá skólanum) um ritunarhátt tónverka og æfingar.