R Y T M Í S K   T Ó N L I S T

Viðmiðanir fyrir einkunnagjöf í rytmískri tónlist

Grunnpróf í hljóðfæraleik

 

Verk     af 15

 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Góð tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Góð tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um góðan hljómrænan skilning
 • Góð tilfinning fyrir formi
 • Góð tilfinning fyrir stíl
 • Mjög góður samleikur
14/15

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Allgott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Allgóð tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Allgóð tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um allgóðan hljómrænan skilning
 • Allgóð tilfinning fyrir formi
 • Allgóð tilfinning fyrir stíl
 • Allgóður samleikur
12/13

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi tæknilegt öryggi
 • Viðunandi vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Viðunandi tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Viðunandi tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um viðunandi hljómrænan skilning
 • Viðunandi tilfinning fyrir formi
 • Viðunandi tilfinning fyrir stíl
 • Viðunandi samleikur
9/10/11

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun ábótavant
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Slök hryntilfinning
 • Lítil tilfinning fyrir stíl
 • Spuni ómarkviss og nótnavali verulega ábótavant
 • Mistök og hlé í flutningi
 • Samleik ábótavant
6/7/8

 • Heildarflutningur ófullnægjandi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun mjög áfátt
 • Nótnaval í spuna mjög slæmt og ber vott um lítinn hljómrænan skilning
 • Mjög slakt hrynskyn
 • Samleikur óviðunandi
1/2/3/4/5

 • Verk ekki leikið
0

 

Safnlisti af 15

 • Mjög góð kunnátta
 • Sannfærandi heildarflutningur
14/15

 • Allgóð kunnátta
 • Allgóður heildarflutningur
12/13

 • Viðunandi kunnátta
 • Viðunandi heildarflutningur
9/10/11

 • Kunnáttu talsvert ábótavant
 • Heildarflutningur ekki fyllilega sannfærandi
6/7/8

 • Kunnátta ófullnægjandi
 • Heildarflutningur ófullnægjandi
1/2/3/4/5

 • Verk ekki leikið
0

 

Æfing af 15

 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Góð tilfinning fyrir hendingamótun og styrkleikabreytingum
 • Góð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Góð tilfinning fyrir hryn
 • Sannfærandi hraðaval
14/15

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Allgott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Styrkleikabreytingar og hendingamótun greinileg
 • Allgóð tilfinning fyrir stíl, eiginleikum og blæ
 • Allgóð tilfinning fyrir hryn
 • Einstaka hik eða hnökrar
 • Viðeigandi hraði og festa
12/13

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi inntónun, tónmyndun og mótun
 • Styrkleikabreytingar og hendingamótun merkjanleg
 • Viðeigandi hraði en full varkárt, stundum hikandi
 • Nokkur mistök í flutningi
 • Ekki nægileg nákvæmni
9/10/11

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun ábótavant
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
6/7/8

 • Mikið um rangar nótur og hryn
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
1/2/3/4/5

 • Verk ekki leikið
0

 

Tónstigar og hljómar af 15

 • Öruggt og áreynslulaust
 • Gott flæði
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Bregst fljótt við fyrirmælum
14/15

 • Vel undirbúið
 • Allgott flæði
 • Einstaka feilnótur
 • Þarfnast of langs umhugsunartíma í einstaka tilvikum
12/13

 • Varkárt
 • Allnokkrar feilnótur
 • Þarfnast of langs umhugsunartíma í flestum tilvikum
9/10/11

 • Ekki nægilega vel undirbúið
 • Of hægt leikið miðað við kröfur greinanámskrár
 • Ójafnt
 • Mikið um mistök
 • Óeðlilega langur umhugsunartími
6/7/8

 • Nokkrir tónstigar/hljómar ekki leiknir
 • Ekki leikið utanbókar
 • Ófullnægjandi
1/2/3/4/5

 • Tónstigar/hljómar ekki leiknir
0

 

Val af 10

Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á


 • Mjög góður heildarsvipur
 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning greinileg
 • Greinileg tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Sannfærandi tónsmíð eða útsetning
9/10

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning merkjanleg
 • Allgóð tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Allsannfærandi tónsmíð eða útsetning
7/8

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi tæknilegt öryggi
 • Varkárt, stundum hikandi
 • Viðunandi tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Viðunandi tónsmíð eða útsetning
6

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
 • Lítil tilfinning fyrir framvindu og formi
4/5

 • Flæði og öryggi áfátt
 • Skortir tilfinningu fyrir framvindu og formi
2/3

 • Viðfangsefni ekki leikið
0

 

Óundirbúinn nótnalestur af 10

Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á


 • Sannfærandi flutningur
 • Viðeigandi hraði
 • Viðeigandi tónstyrkur og túlkun
 • Réttar nótur og hrynur
 • Sannfærandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Sannfærandi stíll og flæði í spuna
9/10

 • Oftast réttar nótur og hrynur
 • Stöðugur púls
 • Að mestu sannfærandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Að mestu sannfærandi stíll og flæði í spuna
7/8

 • Hikandi, þó yfirleitt réttar nótur og hrynur
 • Full varkárt en greinilegur púls
 • Viðunandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Viðunandi stíll og flæði í spuna
6

 • Mikið um rangar nótur og/eða hryn
 • Hendingamótun áfátt
 • Skortur á stöðugum púlsi
 • Skortur á tilfinningu fyrir tóntegund
 • Spuni ekki nægilega sannfærandi
4/5

 • Mjög mikið um rangar nótur og hryn
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
 • Spuni samhengislaus og alls ekki sannfærandi
1/2/3

 • Verkefni ekki leikið
0

 

Heildarsvipur af 5

 • Framúrskarandi flutningur
 • Örugg og viðeigandi framkoma
 • Greinilega mjög vel undirbúið próf
5

 • Góður og markviss flutningur
 • Allörugg og að mestu viðeigandi framkoma
 • Greinilega vel undirbúið próf
4

 • Viðunandi flutningur
 • Viðunandi öryggi og framkoma
 • Verðskuldar að standast próf að undanskildu einu eða tveimur atriðum (nánar tilgreint)
3

 • Óöruggt og skortur á sannfærandi flutningi
 • Óviðunandi framkoma
 • Undirbúningi prófsins virðist áfátt
2

 • Óviðunandi flutningur
 • Frammistaða í flestum prófþáttum ófullnægjandi
 • Undirbúningur prófsins virðist ófullnægjandi
1