T Ó N F R Æ Ð A P R Ó F

Miðpróf í tónfræðagreinum

Við lok miðnáms skulu nemendur þreyta miðpróf, annars vegar í hljóðfæraleik og hins vegar í tónfræðagreinum. Í kafla um áfangapróf í almennum hluta aðalnámskrár tónlistarskóla, bls. 33-42, er að finna umfjöllun um áfangapróf, þ.m.t. tilgang, almennar prófreglur og einkunnagjöf.

Miðpróf í tónfræðagreinum skal samið á vegum Prófanefndar tónlistarskóla í samræmi við ákvæði námskrár í tónfræðagreinum. Nefndin gefur út viðmiðanir og skýringar við einstaka prófþætti, eftir því sem þurfa þykir. Prófanefnd tónlistarskóla ber ábyrgð á yfirferð skriflegs hluta prófsins og að einkunnagjöf þess hluta sé í samræmi við ákvæði aðalnámskrár tónlistarskóla. Viðkomandi skóli annast mat á valþætti og munnlegum hluta prófsins í samræmi við ákvæði aðalnámskrár tónlistarskóla og leiðbeiningar Prófanefndar.

Verkefni og prófkröfur

Eins og mælt er fyrir um í aðalnámskrá tónlistarskóla, Tónfræðagreinar (2005), er miðpróf í tónfræðagreinum þrískipt, þ.e. munnlegt próf (20%), skriflegt próf (60%) og valverkefni (20%). Skal öllum hlutum prófsins lokið á sama skólaári. Miða skal við að próftími á munnlegu prófi fari ekki fram yfir 10 mínútur á hvern nemanda og skriflegt próf taki ekki lengri tíma en eina og hálfa klukkustund.

Prófþættir á miðprófi eru þessir:

A. Munnlegt próf (20 einingar)
    1. Hryndæmi endurtekið eftir heyrn (5 einingar)
    2. Hryndæmi lesið af blaði (5 einingar)
    3. Laglína endurtekin eftir heyrn (5 einingar)
    4. Laglína lesin af blaði (5 einingar)

    Nánar um munnlegt próf

B. Skriflegt próf (60 einingar)
    1. Skrifleg tónheyrn (20 einingar)
    2. Hlustun og greining (20 einingar)
    3. Tónfræðileg þekkingaratriði (20 einingar)

    Nánar um skriflegt próf

C. Valverkefni (20 einingar)

    Nánar um valverkefni