R Y T M Í S K   T Ó N L I S T

Viðmiðanir fyrir einkunnagjöf í rytmískri tónlist

Miðpróf í söng

 

Verk     af 12

 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Góð tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Góð tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um góðan hljómrænan skilning
 • Góð tilfinning fyrir formi
 • Góð tilfinning fyrir stíl
 • Mjög góður samleikur
 • Góður textaframburður
 • Sannfærandi textatúlkun
 • Augljós skilningur á innihaldi texta
11/12

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Allgott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Allgóð tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Allgóð tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um allgóðan hljómrænan skilning
 • Allgóð tilfinning fyrir formi
 • Allgóð tilfinning fyrir stíl
 • Allgóður samleikur
 • Allgóður textaframburður
 • Allsannfærandi textatúlkun
 • Merkjanlegur skilningur á innihaldi texta
9/10

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi tæknilegt öryggi
 • Viðunandi vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Viðunandi tilfinning fyrir spuna, hendingamótun, flæði og uppbyggingu
 • Viðunandi tilfinning fyrir hryn
 • Nótnaval í spuna ber vott um viðunandi hljómrænan skilning
 • Viðunandi tilfinning fyrir formi
 • Viðunandi tilfinning fyrir stíl
 • Viðunandi samleikur
 • Viðunandi textaframburður
 • Viðunandi textatúlkun
7/8

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun ábótavant
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Slök hryntilfinning
 • Lítil tilfinning fyrir stíl
 • Spuni ómarkviss og nótnavali verulega ábótavant
 • Mistök og hlé í flutningi
 • Samleik ábótavant
 • Textaframburði ábótavant
 • Lítil textatúlkun
5/6

 • Heildarflutningur ófullnægjandi
 • Inntónun, tónmyndun og mótun mjög áfátt
 • Nótnaval í spuna mjög slæmt og ber vott um lítinn hljómrænan skilning
 • Mjög slakt hrynskyn
 • Samleikur óviðunandi
 • Textameðferð áfátt
1/2/3/4

 • Verk ekki flutt
0

 

Safnlisti af 12

 • Mjög góð kunnátta
 • Sannfærandi heildarflutningur
11/12

 • Allgóð kunnátta
 • Allgóður heildarflutningur
9/10

 • Viðunandi kunnátta
 • Viðunandi heildarflutningur
7/8

 • Kunnáttu talsvert ábótavant
 • Heildarflutningur ekki fyllilega sannfærandi
5/6

 • Kunnátta ófullnægjandi
 • Heildarflutningur ófullnægjandi
1/2/3/4

 • Verk ekki flutt
0

 

Upprit af 12

 • Upprit nákvæmt, snyrtilegt og með hljómatáknum
 • Flutningur villulaus
 • Nákvæmlega líkt eftir fyrirmynd varðandi tímasetningu og stílræn smáatriði
11/12

 • Upprit að mestu nákvæmt og snyrtilegt
 • Flutningur hnökralítill
 • All vel líkt eftir fyrirmynd
9/10

 • Nákvæmni og frágangur upprits viðunandi
 • Flutningur viðunandi, en villur eða minnisglöp komu fyrir
 • Vel heyranlegur munur á tímasetningu nemanda og fyrirmyndar
7/8

 • Talsvert skortir á nákvæmni og frágang upprits
 • Verulegar villur, þagnir eða minnisglöp í flutningi
 • Umtalsverður munur á tímasetningu nemanda og fyrirmyndar
5/6

 • Frágangur upprits og nákvæmni ófullnægjandi
 • Mikið vantar upp á kunnáttu í flutningi
 • Tímasetning og stílræn atriði langt frá fyrirmynd
 • Verkefni flutt en uppriti ekki skilað
 • Uppriti skilað en verkefni ekki flutt
1/2/3/4

 • Uppriti ekki skilað og verkefni ekki flutt
0

 

Raddæfingar af 15

Miðað er við að nemendur flytji hverja raddæfingu í nokkrum misháum tóntegundum.


 • Sannfærandi flutningur
 • Gott vald á inntónun, tónmótun, tónmyndum og sérhljóðum
 • Jöfn tóngæði á öllu raddsviðinu
 • Sýnir vítt styrkleikasvið
14/15

 • Öruggur flutningur
 • Smávægileg vandamál í inntónun, tónmótun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Alljöfn tóngæði á öllu raddsviðinu
 • Sýnir allvítt styrkleikasvið
12/13

 • Allöruggur flutningur
 • Greinilegir erfiðleikar í inntónun, tónmótun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Tóngæði ekki jöfn á öllu raddsviðinu
 • Takmarkaðar styrkleikabreytingar
 • Minniháttar ónákvæmni
9/10/11

 • Ófullnægjandi flutningur
 • Inntónun, tónmyndun, tónmótun og sérhljóðamyndun ábótavant
 • Greinileg mistök
 • Litlar andstæður í tónstyrk eða styrkleikabreytingar hafa áhrif á inntónun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Nokkrar raddæfingar virðast ekki nægilega vel undirbúnar
6/7/8

 • Nokkrar æfingar ekki sungnar
 • Inntónun, tónmyndun, tónmótun og sérhljóðamyndun áfátt
 • Engar tilraunir til styrkleikabreytinga eða styrkleikabreytingar hafa veruleg áhrif á inntónun, tónmyndun og sérhljóðamyndun
 • Undirbúningi ábótavant
 • Mikið um rangar nótur og hryn
1/2/3/4/5

 • Æfingar ekki sungnar
0

 

Tónstigar og hljómar af 15

 • Öruggt og áreynslulaust
 • Gott flæði
 • Gott vald á inntónun, tónmyndun og mótun
 • Bregst fljótt við fyrirmælum
14/15

 • Vel undirbúið
 • Allgott flæði
 • Einstaka feilnótur
 • Þarfnast of langs umhugsunartíma í einstaka tilvikum
12/13

 • Varkárt
 • Allnokkrar feilnótur
 • Þarfnast of langs umhugsunartíma í flestum tilvikum
9/10/11

 • Ekki nægilega vel undirbúið
 • Of hægt leikið miðað við kröfur greinanámskrár
 • Ójafnt
 • Mikið um mistök
 • Óeðlilega langur umhugsunartími
6/7/8

 • Nokkrir tónstigar/hljómar ekki leiknir
 • Ekki sungð utanbókar
 • Ófullnægjandi
1/2/3/4/5

 • Tónstigar/hljómar ekki fluttir
0

 

Val af 10

Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á


 • Mjög góður heildarsvipur
 • Sannfærandi flutningur
 • Tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning greinileg
 • Greinileg tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Sannfærandi tónsmíð eða útsetning
 • Greinilega persónulegt eða frumlegt að einhverju leyti
9/10

 • Allgóður heildarsvipur
 • Allgott tæknilegt öryggi
 • Persónuleg tjáning merkjanleg
 • Allgóð tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Allsannfærandi tónsmíð eða útsetning
 • Merkjanlega persónulegt eða frumlegt að einhverju leyti
7/8

 • Viðunandi heildarsvipur
 • Viðunandi tæknilegt öryggi
 • Varkárt, stundum hikandi
 • Viðunandi tilfinning fyrir framvindu og formi
 • Viðunandi tónsmíð eða útsetning
6

 • Skortur á flæði og öryggi
 • Lítil tilfinning fyrir músíkalskri heild
 • Tíð mistök og hlé í flutningi
 • Lítil tilfinning fyrir framvindu og formi
4/5

 • Flæði og öryggi áfátt
 • Skortir tilfinningu fyrir framvindu og formi
2/3

 • Viðfangsefni ekki flutt
0

 

Óundirbúinn nótnalestur af 10

Mat samkvæmt eftirfarandi atriðum eftir því sem við á


 • Sannfærandi flutningur
 • Viðeigandi hraði
 • Viðeigandi tónstyrkur og túlkun
 • Réttar nótur og hrynur
 • Sannfærandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Sannfærandi stíll og flæði í spuna
9/10

 • Oftast réttar nótur og hrynur
 • Stöðugur púls
 • Að mestu sannfærandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Að mestu sannfærandi stíll og flæði í spuna
7/8

 • Hikandi, þó yfirleitt réttar nótur og hrynur
 • Full varkárt en greinilegur púls
 • Viðunandi nótnaval og hrynur í spuna
 • Viðunandi stíll og flæði í spuna
6

 • Mikið um rangar nótur og/eða hryn
 • Hendingamótun áfátt
 • Skortur á stöðugum púlsi
 • Skortur á tilfinningu fyrir tóntegund
 • Spuni ekki nægilega sannfærandi
4/5

 • Mjög mikið um rangar nótur og hryn
 • Inntónun, tónmyndun og mótun áfátt
 • Spuni samhengislaus og alls ekki sannfærandi
1/2/3

 • Verkefni ekki flutt
0

 

Heildarsvipur af 5

 • Framúrskarandi flutningur
 • Örugg og viðeigandi framkoma
 • Greinilega mjög vel undirbúið próf
 • Vel samsett og metnaðarfull efnisskrá (meira vægi á framhaldsprófi)
 • Val og frammistaða meðleikara til sóma (meira vægi á framhaldsprófi)
5

 • Góður og markviss flutningur
 • Allörugg og að mestu viðeigandi framkoma
 • Greinilega vel undirbúið próf
 • Allgóð efnisskrá (meira vægi á framhaldsprófi)
 • Traust val og frammistaða meðleikara (meira vægi á framhaldsprófi)
4

 • Viðunandi flutningur
 • Viðunandi öryggi og framkoma
 • Verðskuldar að standast próf að undanskildu einu eða tveimur atriðum (nánar tilgreint)
 • Viðunandi efnisskrá (meira vægi á framhaldsprófi)
 • Viðunandi val og frammistaða meðleikara (meira vægi á framhaldsprófi)
3

 • Óöruggt og skortur á sannfærandi flutningi
 • Óviðunandi framkoma
 • Undirbúningi prófsins virðist áfátt
 • Efnisskrá einhæf eða illa samsett (meira vægi á framhaldsprófi)
 • Val og frammistaða meðleikara ekki sannfærandi (meira vægi á framhaldsprófi)
2

 • Óviðunandi flutningur
 • Frammistaða í flestum prófþáttum ófullnægjandi
 • Undirbúningur prófsins virðist ófullnægjandi 
1